🇳🇱

Visie en Waardepropositie

Vision Statement / Visie van PowerPool

Vision Statement / Visie van PowerPool:

PowerPool is een Digitale Autonome Organisatie (DAO) in de vorm van een crypto "pooled", oftwel gebundeld fonds dat actief word beheerd. Deze fondsen zijn breed gediversificeerd, rijk aan rewards voor deelname, multichain compatibel en zorgen voor lage gas transactiekosten. Door tokens te poolen ontstaat er een efficiënte manier om voor de gemiddelde investeerder voordelen te behalen en risico's af te dekken.

Waardepropositie

Waardepropositie:

Toegang to breed gediversificeerde, rijk aan rewards zijnde, met diverse combinatiemogelijkheden / risico's afdekkende gedecentraliseerde investeringsmogelijkheden (DeFi) zijn ontoereikend en duur in gas kosten. Ook zijn de kosten van prestatievergoedingen (Performance fees) vaak te hoog voor de gemiddelde investeerder op het Ethereumnetwerk, zonder zicht voor verbetering in de komende jaren.

  • Door het gebruik van ZAP (Zapper) integratie zijn er geen minimum investeringskosten en blijven transactiekosten voor zowel inleggen als onttrekken laag
  • De prestatievergoeding (management fee) voor de gediversificeerde pools is 2% op jaarbasis (hiervan gaat 100% naar xCVP stakers)
  • Geen kosten voor het "swappen" (wisselen) tussen tokens binnen de verscheidene PowerPool tokens (hier zit wel een vertraging op van één dag)
  • Je investeringsrewards (pool-rewards in de vorm van CVP) kunnen direct in je wallet worden geclaimd of automatisch worden geherinvesteerd
  • xCVP Stake en claim kosten zijn 1% (claimen heeft een wachtperiode van 7 dagen, 100% van de fee wordt verdeeld onder xCVP stakers)
  • Als je een minimale balans van 1.000 xCVP hebt kun je toegang krijgen tot het Product Management Forum voor deelname aan discussies en nieuwe besluiten. Dit geldt ook voor eventuele live evenementen (roadshows)
  • Deelname aan besloten Discord kanalen kan worden bereikt met een balans van 100 CVP in de wallet waarmee je verbindt
  • Op dit moment zijn er geen "know your customer", met andere woorden KYC of andere niet inclusieve, discriminerende Erkende belegger barrières