🇳🇱

Waarom PowerPool?

Waarom kiezen voor PowerPool?

Op crypto gebaseerde gedecentraliseerde investeringsmogelijkheden (DeFi) hebben aangetoond dat ze aantrekkelijk zijn, maar voor de gemiddelde investeerder is het moeilijk om een mandje (portfolio) van breed gediversificeerde veelbelovende tokens te maken en vervolgens actief te managen zodat er genoeg winst wordt gemaakt. Dit is bijna alleen mogelijk op grote schaal waardoor ook risico's kunnen worden afgedekt die individueel nauwelijks mogelijk zijn. PowerPool maakt dit allemaal mogelijk door tokens te poolen en actief te managen.

Ethereum zal voor de voorzienbare tijd (minimaal dit jaar, maar mogelijk langer) moeite hebben om een transitie te maken naar het Proof-of-Stake (POS) algoritme. Dat geldt ook voor het scalen, dat betekent het schaalbaar en efficiënter maken van het netwerk. Het is goed mogelijk dat ondanks dat veel EVM (Ethereum Virtuele Machine) protocollen een upgrade maken naar Layer 2 of sidechain omgeving, de gas kosten nog lang  té hoog blijven door pieken in transacties. Dit zorgt voor problemen voor de verantwoorde  investeerder om een goed gebalanceerd portfolio op te bouwen dat genoeg breed is, goede rewards levert en actief te managen of door het afdekken van risico's. De PowerPool waardepropositie is dat dat de verantwoorde investeringen in de komende tijd op het Ethereumnetwerk het beste kunnen worden gedaan door tokens van gemiddelde investeerders te poolen, samen met duizenden anderen.

PowerPool's gepoolde investeringsvehikel tokens kunnen direct worden "gemint", dat betekent gemaakt worden  door een storting te doen, maar de meeste investeerders zullen ze simpelweg kopen op een Gedecentraliseerd Handelsplatformen (DEXes) om gas-kosten te besparen. De compositie / balancering van sommige token pools worden actief gemanaged door de betrokkenen (stakeholders) van de PowerPool DAO (Digitale Autonome Organisatie). Van andere pools wordt de compositie / verdeling bepaald door samen te werken met andere DAO's om zo een compleet mogelijk pakket van investeringsopties te kunnen bieden. Te denken valt aan: lenen en uitlenen, synthetisch short  gaan en derivaten door middel van futures en opties. Dit alles klinkt veel, maar de investeerder hoeft enkel gas-efficente en zelf gekozen mix van Power Universe Family tokens (de tokens van de onderliggende investeringen) te hebben om blootgesteld te worden aan alle mogelijkheden die PowerPool biedt. Deze tokens kunnen onderling geruild worden, wat we "swappen" noemen, zonder gaskosten op de PowerPool website. De PowerPool governance token "CVP" kunnen worden gestaked  waarvoor men xCVP terug krijgt. Deze geven recht op een deel van de Net Asset Value (NAV) van de schatkist (treasury) , ofwel de winst van de onderliggende instrumenten. Je krijgt dus een aandeel in de winst door het hebben van xCVP. Kwadratisch stemmen minimaliseert de macht van "whales" in het managen van de DAO door middel van xCVP/LP CVP-tokens die ook nodig zijn voor toegang in de online besloten groepen zoals het Forum voor Product Development discussies.